home
Komenda, rok 2018
Sobota, 22 września 2018 r.
18.06.2018

Dostawa radiotelefonów UKF przenośnych oraz przewoźnych. Sprawa nr 120/2018.

Zamawiający, 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Dostawa radiotelefonów UKF przenośnych oraz przewoźnych". Sprawa nr 120/2018.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zostały zamieszczone poniżej.
 
 
120-2018