home
Kontakt
Niedziela, 27 maja 2018 r.

Sekcja Zamówień Publicznych

Kontakt mailowy

Fax - 261 137 546

p. Jarosław MAJECKI - Kierownik Sekcji

Telefon - 261 137 567

 

p. Jakub GAWRYSIAK - Zastępca Kierownika Sekcji (wydział zamiejscowy Kutno)

Telefon - 261 430 104

FAX - 261 430 189
Kontakt mailowy

 

p. Ewa PARFIENIUK - Specjalista

Telefon - 261 137 568
Kontakt mailowy

 

p. Roman AUGUSTYN - Specjalista

Telefon - 261 137 568
Kontakt mailowy

 

p. Magdalena GÓRAL-KOZŁOWSKA - Specjalista

Telefon - 261 137 784

Kontakt mailowy

 

 

p. Agnieszka GNIECIAK - Specjalista

Telefon - 261 137 784

Kontakt mailowy

 

 

p. Monika MAREK - Specjalista

Telefon - 261 137 784

 

p. Iwona MATUSZYŃSKA - Specjalista

Telefon - 261 137 784

Kontakt mailowy

 

 

p. Magdalena PTAK - Specjalista

Telefon - 261 137 568

 

p. Emilia POLAK - Specjalista

Telefon - 261 137 568

 

p. Radosław GUSTOWSKI - Specjalista (Wydział zamiejscowy Kutno)

Telefon - 261 430 103

 

p. Izabela FURMAŃCZYK - Specjalista (Wydział zamiejscowy Kutno)

Telefon - 261 430 104